Comunitats educatives

Article de la categoria Opinió
ABR
16
2010

Em van recomanar llegir i escoltar al professor de Sociologia Ramón Flecha per la seva aposta per l’aprenentatge dialògic, i pel seu concepte de #Comunitat d’aprenentatge. A diferència de la majoria de models, Ramon Flecha considera molt important que en el procés educatiu hi intervinguin no només professionals de l’#Educació sinó també els pares i els propis alumnes, com a participants i agents de decisió de primer ordre. Molts aspectes informals del món acadèmic (relacions, temes afectius, etc…) només són coneguts a través d’aquests agents, tot i que les seves repercussions són molt grans en els aspectes més formals.

Malauradament, l’educació dels nois i noies cada cop es mostra més fragmentada, i la vida acadèmica es troba més separada de la vida extra-escolar, quan els vincles existeixen i són cabdals. Els problemes que puguin haver a casa repercuteixen en el rendiment escolar de l’alumne i en com es relacionada amb el professorat i la resta de companys. I al revés, les males experiències a l’escola arriben a casa en forma de “feines” per a la família.

Ramón Flecha aposta per la #Ciència a l’hora de realitzar polítiques educatives i caminar, com deia Robert Merton, a “sobre de les espatlles de gegants”. L’escola del futur més immediat, penso, ha de passar per crear una comunitat d’aprenentatge complerta entorn a l’alumne, si vol ser de qualitat i tenir èxit. Tots els agents socials del noi/noia han de tenir un paper especial en el seu desenvolupament educatiu. L’eina per tal de fer-ho, és secundària. Algunes escoles convoquen els pares periòdicament, treballen amb un diari que va cap a casa i torna a l’escola, o disposen d’un espai digital web per fer més àgil la comunicació entre tota la comunitat. Així doncs, és freqüent trobar-se centres educatius que fan servir tecnologia Moodle o directament xarxes socials digitals. És més interessant, malgrat tot, el criteri a l’hora de fer servir una eina o una altra. Evidentment, el meu consell és utilitzar #Programari_lliure i no propostes empresarials. Però sobre tot, el que s’ha de mirar (a part d’eines), és quin joc d’objectius i activitats es proposen per tal de crear una autèntica comunitat dinàmica que faciliti i millori el desenvolupament educatiu (no només acadèmic sinó també social i psicològic) dels alumnes.